PREFABRİK BETONARME YAPI ELEMANLARI KULLANIMININ AVANTAJLARI

Prefabrikasyon en genel tanım olarak, yapı elemanlarının fabrika ortamında üretimi, bu yapı elemanlarının fabrika ortamından şantiyeye taşınması ve montajlarının şantiye ortamında gerçekleştirilmesidir.

AVANTAJLARI

Hızlı üretim
Prefabrik betonarme yapı elemanlarının en önemli avantajı kolay ve hızlı yapımdır. Prefabrik betonarme elemanların üretiminin kapalı alanda yapılabilmesi mevsim koşullarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Şantiye kısmında altyapı çalışmaları devam ederken elemanların üretimi, yapım süresini oldukça kısaltmaktadır.

Kalite
Prefabrik betonarme yapı elemanlarında kalite kontrolleri, geleneksel metotlara göre daha efektiftir. Üretimin her aşamasındaki kontroller, yüksek kaliteli üretimi gerçekleştirir. Prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde, beton dayanımı için son derece önemli olan kür koşulları en iyi şekilde sağlanabilmektedir. Fabrika koşullarında, etkili bir denetim altında üretilen prefabrik elemanlar dayanım açısından kalitesi çok yüksektir. İstenilen kaliteye ulaşılabilmesi sayesinde üretilen yapı elemanları çok daha uzun ömürlü olmaktadır.

Ekonomik yararlar
Prefabrik elemanların üretiminde kalıp, işçilik ve malzemeye bağlı maliyetlerin az olması, prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde kalıbın bir defa kurulması ve aynı kalıptan seri üretim yapılabilmesi sayesinde kalıp maliyetlerinin azalması önemlidir. Fabrikada yapılan üretimde yapım hızının artması sayesine işçilikten yüksek verim alınması ve malzeme kaybının en aza indirilmesi neticesinde verimliliğin artması en önemli ekonomik faydadır.

İş Güvenliği
Fabrika ortamında yapılan üretimde işçi sayısının (şantiye ortamında yapılan üretim ile kıyaslandığında) daha az olması ve yapılabilen sıkı denetimlerle iş kazası sayısının azaltılması ile iş gücü daha verimli bir biçimde kullanılabilmektedir.

Geniş açıklıkların geçilebilmesi
Prefabrik yapı sistemlerinin ön germe tekniklerine olanak sağlaması sonucu genellikle endüstri yapıları için büyük önem teşkil eden geniş açıklıklar güvenli bir şekilde geçilebilmektedir.

Sonuç olarak
Prefabrik betonarme yapı elemanlarının kullanılması, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması ve şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi gibi birçok yarar sağlamaktadır.
Yalın üretim tekniklerinin kullanılması prefabrik sektörünün inşaat sektörü içindeki önemini ve yararlarını arttırmış olmakla birlikte, kaynakların sınırlı olduğu günümüz şartlarına da uyumunu arttırmış, daha ucuza, daha hızlı, daha kaliteli üretimi mümkün kılmıştır.